Comprar per Categoria

Condicions generals de compra

PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

*d'ara endavant també les Condicions Generals o CGC:

D'una banda, el proveïdor dels productes, Els set colors (d'ara endavant també el prestador), amb domicili social a Llançà, amb NIF 41559273K, telèfon d'atenció al client +34972380145 i e-mail: els.setcolors@gmail.com exposa el document contractual que regirà les compres a través del present lloc web.

I d'altra, l'Usuari - Client (d'ara endavant l'Usuari), sobre les dades proporcionades del qual té responsabilitat plena d'ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

AMBDÓS ACCEPTEN aquest document, i comporta que l'usuari:

 • Ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat.
 • Que és una persona gran d'edat i amb prou capacitat per contractar.
 • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 • Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofertat.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

El prestador posa a disposició d'aquests l'adreça electrònica els.setcolors@gmail.com perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les compres realitzades a través de https://elssetcolors.com/.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar el que fos adquirit prèviament a la modificació, a fi de millorar els serveis oferts. En tot cas, abans de comprar els productes cal consultar aquestes condicions generals.

Els Set Colors no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar duna utilització inadequada dels productes o serveis a la venda a la web.

L'usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a Els Set Colors per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels serveis adquirits a la present web, així com possibles errors, lentitud d'accés o errors en l'accés a la web, incloent-hi pèrdues de dades o un altre tipus d'informació que pogués existir a l'ordinador o xarxa de l'usuari que hi accedeixi.

OBJECTE DEL CONTRACTE:

 • Àmbit d'aplicació: Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compraventa nascuda entre el prestador i l'usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s'aplicaran a partir del dia que es faci la compra.
 • La relació contractual de compraventa comporta el lliurament, a canvi d‟un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d'un servei concret.
 • Territori d'aplicació: La compra de productes és activa per a tothom.
 • Capacitat per contractar: Per poder realitzar una comanda haurà de ser major d'edat i tenir capacitat per contractar.
 • Acceptació del client: La validació de la compra a través del web es fa per correu electrònic i implica, així mateix, l'acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web o, si ho desitgeu i sol·liciteu, podem posar-la a la vostra disposició per correu electrònic.
 • Modificació de les Condicions Generals de Contractació: Els Set Colors es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions a les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s'introduïssin una vegada realitzada una comanda, s'aplicaran les condicions vigents a la data en què es va efectuar aquesta compra.

INFORMACIÓ SUBMINISTRADA A LA WEB:

 • Publicació de preus: Els preus són els mostrats a la nostra web.
 • Informació de la venda: La informació que figura a la nostra publicitat, fulletons, altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents a la web es mostren en llengua espanyola (castellà) i en català.
 • Disponibilitat de productes: Al nostre lloc web, els productes disponibles es mostraran per a la compra, mentre que aquells que estiguin esgotats no estaran disponibles per a la seva selecció. Si un producte específic està temporalment fora d'estoc, s'indica clarament amb l'etiqueta "Esgotat". En tots els altres casos, cal especificar la quantitat d'existències disponible.
 • Comandes les 24h, cada dia de l'any: L'horari de gestió de la compra és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l'any. L'horari d'atenció al client està detallat a l'apartat de contacte de la web.
 • Frau: Sí Els Set Colors sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d'anul·lar la transacció per motius de seguretat.

PROCEDIMENT DE COMPRA:

S'informa que de conformitat amb allò que exigeix l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els passos següents:

 • Registre d'Usuari:
  • El registre és opcional per fer una compra.
  • En cas de registre, l'usuari haurà de proporcionar certes dades bàsiques, assegurant així una experiència personalitzada en compres futures.
 • Comunicacions Post-Compra:
  • En finalitzar la compra, l'usuari rebrà un missatge de confirmació a la plataforma.
  • A més, se us enviarà un correu electrònic confirmant els detalls de la compra.
 • Comunicacions Post-Entrega:
  • L'usuari continuarà rebent comunicacions, principalment per confirmar la recepció del producte adquirit.
 • Mètodes de pagament:
  • S'ofereixen múltiples mètodes de pagament, com ara transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.
  • L'empresa compta amb una plataforma segura per fer transaccions en línia.
 • Moment del Pagament:
  • El pagament es fa una vegada que l'usuari ha seleccionat els productes i els ha afegit al carretó de compra.
 • Passos de la Compra:
  • Selecció de productes.
  • Afegir productes a la cistella.
  • Inicieu sessió o registreu-vos (opcional).
  • Confirmeu l'adreça d'enviament.
  • Seleccionar el mètode de pagament.
  • Revisar i confirmar la compra.
 • Clàusules a acceptar:
  • L'usuari ha d'acceptar les clàusules generals de compra.
  • Es requereix l'acceptació de la Política de Privadesa.
  • Aquest procés cerca garantir una experiència de compra transparent i segura per als nostres clients. Per a qualsevol dubte o aclariment, el nostre equip d'atenció al client està disponible i detallem les nostres polítiques per al vostre coneixement i acceptació durant el procés de compra.

Davant de qualsevol dubte podeu contactar amb el nostre servei d'Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten a la web.

Els Set Colors proporcionarà Atenció al Client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacte els.setcolors@gmail.com, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l'usuari és qui s'haurà de fer càrrec del cost particular del mateix.

Els Set Colors posa a la vostra disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del vostre operador de telefonia.

ENTREGA

Descripció del Procediment de Lliurament:

 • Terminis d'enviament: Quan el producte estigui preparat i dissenyat, es lliurarà al client tant en format digital com físic. Els terminis d'enviament s'estimen entre 5 i 10 dies feiners.
 • Despeses d'enviament: Les despeses d'enviament, que es detallaran en el moment de la compra, ja estan incloses al preu del producte.
 • Comunicacions i Informació: Quan el client hagi realitzat la compra i efectuat el pagament, se li enviarà un correu de confirmació. L'empresa es posarà en contacte amb el client per coordinar el disseny del producte i assegurar una comunicació eficient i personalitzada.
 • Responsabilitat en cas de pèrdua o robatori: La responsabilitat en cas de pèrdua o robatori recau en el client. Aquest assumeix aquesta responsabilitat una vegada que el producte ha estat lliurat.
 • Condicions de Recollida: El producte s'enviarà al client tant digitalment com físicament. El lliurament físic es farà entre 5 i 10 dies laborables. No cal una recollida específica, ja que l'empresa s'encarregarà de l'enviament directament a l'adreça proporcionada pel client.

PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

 • Tots els preus exposats a les entrades inclouen l'IVA vigent al moment de la compra.
 • Tots els preus que consten a la web són vàlids i s'expressaran a la moneda Euro (€).
 • En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s'aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrada durant el període de promoció.
 • Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si aquesta compra està subjecta a promoció o no.

FORMES DE PAGAMENT:

Metodologies de Pagament:

Oferim diverses formes de pagament per brindar flexibilitat als nostres clients durant les compres. Les opcions inclouen:

 • Transferència Bancària: El client proporcionarà les dades bancàries necessàries per fer la transferència, que inclouran el nom del titular del compte, el número de compte i el codi bancari.
 • Targeta de Dèbit i Crèdit: Es requeriran les dades bàsiques de la targeta, com ara el nom del titular, el número de la targeta, la data de venciment i el codi de seguretat.

Dades Facilitats per l'Usuari:

A totes les metodologies de pagament, les dades proporcionades per l'usuari es limitaran a la informació essencial necessària per completar la transacció. Aquestes dades inclouran el nom, l'adreça de correu electrònic, el número de telèfon i els detalls específics segons el mètode de pagament seleccionat.

Sistema de Seguretat:

Utilitzem un sistema de seguretat SSL (Secure Sockets Layer) per garantir la protecció de les dades durant les transaccions. Aquest protocol xifrat proporciona un entorn segur per a la transferència d'informació sensible, garantint la confidencialitat i la integritat de les dades de l'usuari durant tot el procés de pagament.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ, DEVOLUCIÓ O CANVI:

Cancel·lació de comandes o reserves:

 • És possible cancel·lar una comanda o reserva.
 • L'usuari té un termini de 2 dies per a la cancel·lació des de la data de realització de la comanda o reserva.

Devolució i/o Canvi:

Sí, es permet la devolució i/o canvi dels productes adquirits.

Metodologia per tornar o canviar un producte:

 • En cas de devolució, l'usuari ha de contactar amb l'empresa per iniciar el procés.
 • L'empresa proporciona instruccions detallades sobre com procedir amb la devolució.
 • Se sol·licitarà a l'usuari que proporcioni informació rellevant com el número de comanda, detalls del producte i motiu de la devolució.
 • L'empresa avaluarà la sol·licitud i, si és acceptable, proporcionarà instruccions sobre com tornar el producte.
 • Quan rebeu el producte retornat, l'empresa procedirà amb el reemborsament o canvi segons la preferència de l'usuari.

Aquesta política cerca assegurar una experiència justa i transparent per als nostres clients. Per a més informació o aclariments, estem disponibles per atendre les consultes dels nostres clients.

DEVOLUCIONS:

Quan es produeixi la devolució, es tornarà la quantitat pagada. El termini per efectuar el reemborsament serà com a màxim dins dels 14 dies naturals des que es va acceptar la devolució i a través del mateix mitjà en què es va efectuar la compra.

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint aquesta disposició, o la part d'aquesta que resulti afectada, per no posada.

RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

D'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d'un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per assolir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions s'han de regir o interpretar d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels serveis objecte d'aquestes Condicions als Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa:

 • Normativa europea que regula el comerç electrònic:
  • Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de vendes a distància).
  • Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).
  • REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades).
 • Normativa espanyola:
  • Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.
  • Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació, i modificacions posteriors.
  • Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals.
  • Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i modificacions posteriors.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
  • Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els vostres comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Us preguem que ens envieu aquests comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte, trucant al telèfon d'Atenció al Client +34972380145 o a través del nostre email, llistat a dalt.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Podeu sol·licitar-les trucant al telèfon d'Atenció al Client +34972380145 o a través del nostre email, llistat a dalt.